Sponsors

Commissies

Ledenadministratie
C. Tassebajof 0517-531632 ledenadministratie@vvmakkum.nl
Wedstrijdsecretaris
S. Rolsma 06-17174139 wedstrijdsecretaris@vvmakkum.nl
Sponsorcommissie
R. van As 06-13043622 voorzitter sponsorcommissie@vvmakkum.nl
D. Buxton
R. Blanksma
J. Vlasbloem
A. Poog
A. Gielstra
F. de Boer
Braakbodecommissie
A. Gielstra 06-10443495 copy inleveren braakbode@vvmakkum.nl
Evenementencommissie
W. van der Weerdt 06-37403033 voorzitter event@vvmakkum.nl
R. Attema
J. van der Velde
J. Boonstra
W. Jansen
R. van der Bles
Kantinecommissie
J. Reitsma 06-41917994 voorzitter kantinebeheer@vvmakkum.nl
E. Groen 06-50598707
kantinebeheer@vvmakkum.nl
P. Adema 06-53891930
S. Kooistra 06-51965264
Vrijwilligerscommissie
S. van der Wal 06-42035494 vrijwilligers coördinator  vrijwilligers@vvmakkum.nl
E. Wijma 06-31078642 scheidsrechters coördinator
B.S. de Boer 06-25357281  entree/verloting
TC Senioren
F. Elgersma 0517-532477 voorzitter tcsenioren@vvmakkum.nl
J. v/d Weerdt
G. Roorda
R. Koops
TC Jeugd
R. Tjeerdema 06-27314516 tcjeugd@vvmakkum.nl
M. Molenaar 06-14628348
I. Walstra 06-15007358
Club van 100
H. Bonthuis voorzitter
M. Tilburgs   secretaris clubvan100@vvmakkum.nl
J. Molenaar   penningmeester
Webmasters
C. Tassebajof 0517-531632 info@vvmakkum.nl
J. Koornstra 06-24618880
R. van der Velde 06-14136916
A. Gielstra 06-29142459
Beheer Sportlink
C. Tassebajof 0517-531632 info@vvmakkum.nl
R. van der Velde 06-14136916
Materiaal
J. van Dijk 06-11342479 materialen@vvmakkum.nl
Opstallen en Terreinen
S. Rolsma 06-17174139
N. Altena 06-10677857
Consul
A. Poog 0515-231864
Sportverzorging
H. Hoogsteen 06-23580416
Trimloopcommissie
T. Bruinsma 06-15657643
J. de Witte 06-21876240 
Ereleden
M. Cuperus
S. Stellingwerf
T. Altena
N. Altena
Lid van verdienste
S. Rolsma
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!