Cookie beleid vv Makkum

De website van vv Makkum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Algemene Voorwaarden

Algemene  voorwaarden  voor  het  gebruik van het kunstgrasveld van de  v.v. Makkum

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Accommodatie: het gehele sportcomplex van de vereniging, waaronder de kleedruimten, de kantine, de voetbalvelden en het parkeerterrein.

Gebruiker: de vereniging die een aanvraag indient voor het gebruik en de hierbij behorende personen.

Personen: spelers, leiders, trainers, coaches en verzorgers etc. die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten.

Vereniging: de voetbalvereniging Makkum

Veld: het kunstgrasveld van de vereniging

 

2. De gebruiker kan over het veld beschikken op de overeengekomen datum en tijdstip.  Bij een training is het gebruiker niet toegestaan  gebruik te maken van de wedstrijddoelen maar zal de vereniging een verplaatsbaar doel aan gebruiker beschikbaar stellen.  Slechts na voorafgaande  toestemming van de vereniging kan gebruiker beschikken over  twee verplaatsbare doelen. Na afloop van het gebruik dient het veld door de gebruiker geheel ontruimd en in nette staat te worden achtergelaten.  Het verplaatsbare doel dient weer door gebruiker in het depot naast het veld te worden geplaatst.  

 

3. Alleen spelers, trainers, coaches, verzorgers, begeleiders en scheidsrechters mogen het veld betreden. De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat toeschouwers buiten de omheining blijven.

 

4. Het veld mag niet worden gebruikt en betreden bij ijzel, indien er sneeuw op ligt , bij sneeuwval of wanneer een vertegenwoordiger van de vereniging dit aangeeft  (bijzondere omstandigheden). In een geval als bedoeld in dit artikel, beslist het bestuur van de vereniging over het doorgaan van trainingen of wedstrijden, waarbij de vereniging de door de KNVB gehanteerde criteria zal toepassen alsmede de bijzondere regels die er gelden voor het gebruik van een kunstgrasveld. Het oordeel van de vereniging is voor de gebruiker bindend.

 

5. Het is verboden binnen de afrastering en / of op het veld te roken, etenswaren te nuttigen of te gebruiken (waaronder kauwgom)  en om glaswerk te gebruiken of in bezit te hebben.

 

6. Sport- of voetbalschoenen van personen, moeten voor de betreding van het veld schoon zijn en voorzien van voor kunstgras geschikte noppen.

 

7. Kleedruimten maken onderdeel uit van hetgeen wordt gebruikt. De vereniging zal aangegeven welke kleedruimten gebruikt kunnen worden. De ruimten zijn uitsluitend bedoeld voor het omkleden en het douchen. Na gebruik moeten de ruimten door gebruiker weer schoon en in nette staat worden achtergelaten, bij gebreke waarvan de vereniging de noodzakelijk werkzaamheden zal uitvoeren. De gebruiker is in dat geval op eerste verzoek € 25,00 aan schoonmaakkosten aan de vereniging verschuldigd.

 

8. Terzake het bepaalde in artikel 7, vierde volzin, en het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden, komen partijen overeen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 150 Brv, een omkering van de bewijslast geldt.

 

9. De gebruiker kan 45 minuten voor aanvang van de tijd als bedoeld in artikel 2, over de haar toegewezen kleedruimte beschikken. Deze ruimte dient 3 kwartier na het einde van het gebruik van het veld door de gebruiker te zijn verlaten.

 

10. De warming-up en cooling- down dienen binnen de gebruikstijd plaats te vinden op het veld. Het is gebruiker en/of de spelers niet toegestaan om de warming-up op een grasveld uit te voeren.

 

11. De gebruiker heeft geen toegang tot, of recht van gebruik van de niet aan hem toegewezen delen van de accommodatie.

 

12. De gebruiker zorgt zelf voor het benodigde materiaal, een scheidsrechter, voetballen, tenzij anders is overeengekomen.

 

13. Gebruikers worden niet tot het veld toegelaten voordat de verantwoordelijke leider of trainer van de gebruiker zich bij de vereniging heeft gemeld.

 

14. De gebruiksprijs is inclusief water, gas, elektra, doch exclusief schoonmaakkosten als bedoeld in artikel 7.

 

15. Het is de gebruiker niet toegestaan om reclame-uitingen aan / rondom het veld aan te brengen of te plaatsen.

 

16. De vereniging is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor:

a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen of toeschouwers die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten.

b. schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik van de accommodatie, vermissing of beschadiging van voorwerpen of materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten.

c. voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door het gebruik van het veld of de accommodatie door personen of toeschouwers.

 

17. Gebruiker stemt er mee in dat door of namens gebruiker of de personen behorende bij gebruiker, veroorzaakte schade aan de accommodatie of het veld, bij gebruiker in rekening wordt gebracht en op het eerste schriftelijke verzoek van de vereniging door gebruiker volledig worden voldaan.

 

18. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van gebruiker en bedragen ten minste 10% van de door verenging te vorderen schade / vergoeding. 

 

19. Bij annulering door de gebruiker, binnen 1 week voor de gereserveerde datum,  is de gebruiker  50% verschuldigd van  het bedrag indien er niet zou zijn geannuleerd.

 

20. Bij het gebruik van het veld en de accommodatie, gelden naast deze gebruiksbepalingen ook de van toepassing zijn reglementen van de KNVB waaronder de keuringscriteria voor velden zoals deze door de KNVB worden gehanteerd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!